NeuroMabSeq Home
My image

Entry: N219/5.1

Protein Target: RBM17/SPF45

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.47
ACATCTGAAAGGCAGGTGGAGCAAGATGGAATCACAGACTCAGGTCCTCATGTCCCTGCTGTTCTGGGTATCTGGTACCTGTGGGGACATTGTGATGACACAGTCTCCATCCTCCCTGACTGTGACAGCAGGAGAGAAGGTCACTATGAGCTGCAAGTCCAGTCAGAGTCTCTTAGACAGTGGAAATCAAAAGAACTCCTTGACCTGGTACCAACAGAAACCAGGGCAGCCTCCTAAACTGTTGATCTACTGGGCATCCACTAGGGAATCTGGGGTCCCTGATCGCTTCACAGGCAGTGGATCTGGAACAGATTTCACTCTCACCATCAACAATGTGCAGGCTGAAGACCTGGCAGTTTATTACTGTCAGAATGATTATAGTTATCCGTTCACGTTCGGTGCTGGGACCAAGCTGGAGCTGAAACGGGCT
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-127:
GACATTGTGATGACACAGTCTCCATCCTCCCTGACTGTGACAGCAGGAGAGAAGGTCACTATGAGCTGCAAGTCCAGTCAGAGTCTCTTAGACAGTGGAAATCAAAAGAACTCCTTGACCTGGTACCAACAGAAACCAGGGCAGCCTCCTAAACTGTTGATCTACTGGGCATCCACTAGGGAATCTGGGGTCCCTGATCGCTTCACAGGCAGTGGATCTGGAACAGATTTCACTCTCACCATCAACAATGTGCAGGCTGAAGACCTGGCAGTTTATTACTGTCAGAATGATTATAGTTATCCGTTCACGTTCGGTGCTGGGACCAAGCTGGAGCTGAAA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence

Mouse Heavy Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.68
GACAGACGCACAACCCTGGACTCACAAGTCTTTCTCTTCAGTGACAAACACAGAAATAGAACATTCACCATGTACTTGGGACTGAACTGTGTATTCATAGTTTTTCTCTTAAAAGGTGTCCAGAGTGAAGTGAACCTTGAGGAGTCTGGAGGAGGCTTGGTGCAACCTGGAGGATCCCTGAGACTCTCCTGTGTTACCTCTGGCTTCACTTTCAGTGACTACTGGATGAACTGGGTCCGCCAGTCTCCAGAGAAGGGGCTTGAATGGGTTGCTGAAATTAGATTAAAATCTAATAATTATGCAACACATTATGCGGAGTCTGTGAAAGGGAGGTTCACCATCTCAAGAGATGATTCCAAAAGTAGTGTCTACCTGCAAATGAACAACTTAAGAGCTGAAGACACTGGCATTTATTACTGTTCCAGGTCTGGATTTACTTACTGGGGCCAAGGGACTCTGGTCACTGTCTCTGCAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-128:
GAAGTGAACCTTGAGGAGTCTGGAGGAGGCTTGGTGCAACCTGGAGGATCCCTGAGACTCTCCTGTGTTACCTCTGGCTTCACTTTCAGTGACTACTGGATGAACTGGGTCCGCCAGTCTCCAGAGAAGGGGCTTGAATGGGTTGCTGAAATTAGATTAAAATCTAATAATTATGCAACACATTATGCGGAGTCTGTGAAAGGGAGGTTCACCATCTCAAGAGATGATTCCAAAAGTAGTGTCTACCTGCAAATGAACAACTTAAGAGCTGAAGACACTGGCATTTATTACTGTTCCAGGTCTGGATTTACTTACTGGGGCCAAGGGACTCTGGTCACTGTCTCTGCA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence