NeuroMabSeq Home
My image

Entry: L23/27.1

Protein Target: Kv1.3 K+ channel

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

No entries yet.

Mouse Heavy Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆5.00 -- Verified by Cloning: ✅
AAGGGAGTGACCAGTGTGTCTTAAGGCACCACTGAGCCCAAGTCTTAGACATCATGGATTGGCTGTGGAACTTGCTATTCCTGATGGCAGCTGCCCAAAGTGCCCAAGCTCAGATCCAGTTGGTGCAGTCTGGACCTGAGCTGAAGAAGCCTGGAGAGACAGTCAGGATCTCCTGCAAGGCTTCTGGGTATACCTTCACAAACTATGGAATGAACTGGGTGAAGCAGGCTCCAGGAAAGGGTTTAAAGTGGATGGGCTGGATAAACACCTTCACTGGAGAGCCAACATATACTGATGACTTCAAGGGACGGTTTGCCTTCTCTTTGGATACCTCTGCCAGTACTGCCTATTTGCAGATCAACAACCTCAGAAATGAGGACGTGGCTACGTATTTCTGTGTAAGAGGAGAATGGTTACTATCTTTTGCTTCCTGGGGCCAAGGGACTCTGGTCACTGTCTCTGCAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-128:
CAGATCCAGTTGGTGCAGTCTGGACCTGAGCTGAAGAAGCCTGGAGAGACAGTCAGGATCTCCTGCAAGGCTTCTGGGTATACCTTCACAAACTATGGAATGAACTGGGTGAAGCAGGCTCCAGGAAAGGGTTTAAAGTGGATGGGCTGGATAAACACCTTCACTGGAGAGCCAACATATACTGATGACTTCAAGGGACGGTTTGCCTTCTCTTTGGATACCTCTGCCAGTACTGCCTATTTGCAGATCAACAACCTCAGAAATGAGGACGTGGCTACGTATTTCTGTGTAAGAGGAGAATGGTTACTATCTTTTGCTTCCTGGGGCCAAGGGACTCTGGTCACTGTCTCTGCA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence