NeuroMabSeq Home
My image

Entry: N86/44.1

Protein Target: GFP

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.97 -- Verified by Cloning: ✅
ACATCTGAAAGGCAGGTGGAGCAAGATGGAATCACAGACTCAGGTCCTCATCTCCTTGCTGTTCTGGGTATCTGGTACCTGTGGGGACATTGTGATGACACAGTCTCCATCCTCCCTGAGTGTGTCAGCAGGAGAGAAGGTCACTATGAGCTGCAAGTCCAGTCAGAGTCTGTTAAACAGTGGAAATCAAAAGAACTACTTGGCCTGGTACCAGCAGAAACCAGGGCAGCCTCCTAAACTGTTGATCTACGGGGCATCCACTAGGGAATCTGGGGTCCCTGATCGCTTCACAGGCAGTGGATCTGGAACCGATTTCACTCTTACCATCAGCAGTGTGCAGGCTGAAGACCTGGCAGTTTATTACTGTCAGAATGATCATAGTTTTCCTCCCACGTTCGGTGCTGGGACCAAGCTGGAGCTGAAACGGGCT
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-127:
GACATTGTGATGACACAGTCTCCATCCTCCCTGAGTGTGTCAGCAGGAGAGAAGGTCACTATGAGCTGCAAGTCCAGTCAGAGTCTGTTAAACAGTGGAAATCAAAAGAACTACTTGGCCTGGTACCAGCAGAAACCAGGGCAGCCTCCTAAACTGTTGATCTACGGGGCATCCACTAGGGAATCTGGGGTCCCTGATCGCTTCACAGGCAGTGGATCTGGAACCGATTTCACTCTTACCATCAGCAGTGTGCAGGCTGAAGACCTGGCAGTTTATTACTGTCAGAATGATCATAGTTTTCCTCCCACGTTCGGTGCTGGGACCAAGCTGGAGCTGAAA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence

Mouse Heavy Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆5.00 -- Verified by Cloning: ✅
GAAGCAAAGGGGATCAGCCCGAGATTCTCATTCAGTGATCAACACTGAACACACATCCCTTACCATGGATTTTGGGCTGATTTTTTTTATTGTTGCTCTTTTAAAAGGGGTCCAGTGTGAGGTGAAGCTTCTCGAGTCTGGAGGTGGCCTGGTGCAGCCTGGAGGATCCCTGAAACTCTCCTGTACAGCCTCAGGATTCGTTTTTAGTGGATACTGGATGAATTGGGTCCGGCAGGCTCCAGGGAAAGGGCTAGAATGGATTGGAGAAATTAATCCAGATAGCAGTACGATAAACTATACGCCATCTCTAAAGGATAAATTCCTCATCTCCAGAGACAACGCCAAAAATACGCTGTACCTGCAAATGAACAAAGTGAAATCTGAGGACACAGCCCTTTATTACTGTGCAAGACACTACTACGGTAGTACCTTTTATGCTATGGACTACTGGGGTCAAGGGACCTCAGTCACCGTCTCCTCAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-128:
GAGGTGAAGCTTCTCGAGTCTGGAGGTGGCCTGGTGCAGCCTGGAGGATCCCTGAAACTCTCCTGTACAGCCTCAGGATTCGTTTTTAGTGGATACTGGATGAATTGGGTCCGGCAGGCTCCAGGGAAAGGGCTAGAATGGATTGGAGAAATTAATCCAGATAGCAGTACGATAAACTATACGCCATCTCTAAAGGATAAATTCCTCATCTCCAGAGACAACGCCAAAAATACGCTGTACCTGCAAATGAACAAAGTGAAATCTGAGGACACAGCCCTTTATTACTGTGCAAGACACTACTACGGTAGTACCTTTTATGCTATGGACTACTGGGGTCAAGGGACCTCAGTCACCGTCTCCTCA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence