NeuroMabSeq Home
My image

Entry: K65/35.1

Protein Target: CASPR/Neurexin IV

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.96
AATTAGCTAGGGACCAAAATTCAAAGACAAAATGGATTTTCAAGTGCAGATTTTCAGCTTCCTGCTAATCAGTGCTTCAGTCATAATGTCCAGAGGACAAATTGTTCTCTCCCAGTCTCCAGCAATCCTGTCTGCATCTCCAGGGGAGAAGGTCACAATGACTTGCAGGGCCAGCTCAAGTGTAAGTTACATGCACTGGTACCAGCAGAAGCCAGGATCCTCCCCCAAACCCTGGATTTATGCCACATCCAACCTGGCTTCTGGAGTCCCTGCTCGCTTCAGTGCCAGTGGGTCTGGGACCTCTTACTCTCTCACAATCAGCAGGGTGGAGGCTGAAGATGCTGCCACTTATTACTGCCAGCAGTGGAATAGTCACCCACCGACGTTCGGTGGAGGCACCAAACTGGAAATCAAACGGGCT
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-127:
CAAATTGTTCTCTCCCAGTCTCCAGCAATCCTGTCTGCATCTCCAGGGGAGAAGGTCACAATGACTTGCAGGGCCAGCTCAAGTGTAAGTTACATGCACTGGTACCAGCAGAAGCCAGGATCCTCCCCCAAACCCTGGATTTATGCCACATCCAACCTGGCTTCTGGAGTCCCTGCTCGCTTCAGTGCCAGTGGGTCTGGGACCTCTTACTCTCTCACAATCAGCAGGGTGGAGGCTGAAGATGCTGCCACTTATTACTGCCAGCAGTGGAATAGTCACCCACCGACGTTCGGTGGAGGCACCAAACTGGAAATCAAA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence

Mouse Heavy Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.90
AGGCAGAGAACTTTAGCCCTGTCTTCCCTTTTAGTGTTCAGCACTGACAATATAACATTGAATATGGTGTTGGGGCTGAAGTGGGTTTTCTTTGTTGTTTTTTATCAAGGTGTGCATTGTGAGGTGCAGCTTGTTGAGTCTGGTGGAGGATTGGTGCAGCCTAAAGGATCATTGAAACTCTCATGTGCCGCCTCTGGTTTCACCTTCAATACCTATGCCATGCACTGGGTCTGCCAGGCTCCAGGAAAGGGTTTGGAATGGGTTGCTCGCATAAGAAGTAAAACTAAAAATTATGCAACATATTATGCCGATTCAGTGAAAGACAGATTCACCATCTCCAGAGATGATTCACAAAGCATGCTCTATCTGCAAGTGAACAACCTGAAAACTGAAGACACAGCCATGTATTACTGTGTGAGAGAGAATTACTACGGCTACTTTGACTACTGGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTCTCCTCAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-128:
GAGGTGCAGCTTGTTGAGTCTGGTGGAGGATTGGTGCAGCCTAAAGGATCATTGAAACTCTCATGTGCCGCCTCTGGTTTCACCTTCAATACCTATGCCATGCACTGGGTCTGCCAGGCTCCAGGAAAGGGTTTGGAATGGGTTGCTCGCATAAGAAGTAAAACTAAAAATTATGCAACATATTATGCCGATTCAGTGAAAGACAGATTCACCATCTCCAGAGATGATTCACAAAGCATGCTCTATCTGCAAGTGAACAACCTGAAAACTGAAGACACAGCCATGTATTACTGTGTGAGAGAGAATTACTACGGCTACTTTGACTACTGGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTCTCCTCA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence