NeuroMabSeq Home
My image

Entry: K87A/10.2

Protein Target: Nav1.6 Na+ channel

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.94
ACTGATCACTCTCCTATGTTCATTTCCTCAAAATGATGAGTCCTGCCCAGTTCCTGTTTCTGTTAGTGCTCTGGATTCGGGAAACCAACGGTGATGTTGTGATGACCCAGACTCCACTCACTTTGTCGGTTATCATTGGACAACCAGCCTCCATCTCTTGCAAGTCAAGTCAGAGCCTCTTAGATAGTGATGGAAAGACATATTTGAACTGGTTGTTCCAGAGGCCAGGCCAGTCTCCAAAGCGCCTAATCTATCTGGTGTCTAAACTGGACTCTGGAGTCCCTGACAGGTTCACTGGCAGTGGATCAGGGACAGAATTCACACTGAAAATCAGCAGAGTGGAGGCTGAGGATTTGGGAATTTATTATTGCTGGCAAGGTACACATTTTCCGTGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAACGGGCT
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-127:
GATGTTGTGATGACCCAGACTCCACTCACTTTGTCGGTTATCATTGGACAACCAGCCTCCATCTCTTGCAAGTCAAGTCAGAGCCTCTTAGATAGTGATGGAAAGACATATTTGAACTGGTTGTTCCAGAGGCCAGGCCAGTCTCCAAAGCGCCTAATCTATCTGGTGTCTAAACTGGACTCTGGAGTCCCTGACAGGTTCACTGGCAGTGGATCAGGGACAGAATTCACACTGAAAATCAGCAGAGTGGAGGCTGAGGATTTGGGAATTTATTATTGCTGGCAAGGTACACATTTTCCGTGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence

Mouse Heavy Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.99
AGGCAGAGAACTTTAGCCCTGTCTTCTTTTTTAGTGTTCAGCACTGACAATATGACATTGAACATGCTGTTGGGGCTGAAGTGGGTTTTCTTTGTTGTTTTTTATCAAGGTGTGCATTGTGAGGTGCAGCTTGTTGAGTCTGGTGGAGGATTGGTGCAGCCTAAAGGGTCATTGAAACTCTCATGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTCGATACCTACCCCATGAACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGAAAGGGTTTGGAATGGGTTGCTCGCATAAGAAGTAAAATTAATGATTATGCAACATATTATGTCGATTCAGTGAAAGACAGGTTCACCATCTCCAGAGATGATTCACAAAACATGCTCTATCTGCAAATGAACAACTTGAAAACTGAGGACACAGCCATGTATTACTGTCATCGGGGCGCTTACTGGGGCCAAGGGACTCTGGTCACTGTCTCTGCAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-128:
GAGGTGCAGCTTGTTGAGTCTGGTGGAGGATTGGTGCAGCCTAAAGGGTCATTGAAACTCTCATGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTCGATACCTACCCCATGAACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGAAAGGGTTTGGAATGGGTTGCTCGCATAAGAAGTAAAATTAATGATTATGCAACATATTATGTCGATTCAGTGAAAGACAGGTTCACCATCTCCAGAGATGATTCACAAAACATGCTCTATCTGCAAATGAACAACTTGAAAACTGAGGACACAGCCATGTATTACTGTCATCGGGGCGCTTACTGGGGCCAAGGGACTCTGGTCACTGTCTCTGCA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence