NeuroMabSeq Home
My image

Entry: N367/51.1

Protein Target: Shank1 and Shank3

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.67 -- Verified by Cloning: ✅
ACTTATGAGAATAGCAGTAATTAGCTAGGGACCAAAATTCAAAGACAAAATGCATTTTCAAGTGCAGATTTTCAGCTTCCTGCTAATCAGTGCCTCAGTCATAATGTCCAGAGGACAAATTGTTCTCACCCAGTCTCCAGCAATCATGTCTGCATCTCCAGGGGAGAAGGTCACCATAACCTGCAGTGCCAGCTCAATTGTAACTTACATGCACTGGTTCCAGCAGAAGCCAGGCACTTCTCCCAAACTCTGGATTTATAGCACATCCTACCTGGCTTCTGGAGTCCCTGCTCGGTTCAGTGGCAGTGGATCTGGGATGTCTTACTCTCTCACAATCAGCCGAATGGAGGCTGAAGATGCTGCCACTTATTACTGCCAGCAAAGGAGTACTTACCCGTACACGTTCGGAGGGGGGACCAAGCTGGAAGTAAAACGGGCT
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-127:
CAAATTGTTCTCACCCAGTCTCCAGCAATCATGTCTGCATCTCCAGGGGAGAAGGTCACCATAACCTGCAGTGCCAGCTCAATTGTAACTTACATGCACTGGTTCCAGCAGAAGCCAGGCACTTCTCCCAAACTCTGGATTTATAGCACATCCTACCTGGCTTCTGGAGTCCCTGCTCGGTTCAGTGGCAGTGGATCTGGGATGTCTTACTCTCTCACAATCAGCCGAATGGAGGCTGAAGATGCTGCCACTTATTACTGCCAGCAAAGGAGTACTTACCCGTACACGTTCGGAGGGGGGACCAAGCTGGAAGTAAAA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence

Mouse Heavy Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.52 -- Verified by Cloning: ✅
AGGCAGAGAACTTTAGCCCTGTCTTCTTTTTTAGTGTTCAGCACTGACAATATGACATTGAACATGCTGTTGGGGCTGAAGTGGGTTTTCTTTGTTGTTTTTTATCAAGGTGTGCATTGTGAGGTGCACCTTGTTGAGTCTGGTGGAGGATTGGTGCAGCCTAAAGGGTCATTGAAACTCTCATGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTCAATACCAACGCCATGAACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGAAAGGGTTTGGAATGGGTTGCTCGCATAAGAAGTAAAAGTAATAATTATGCAACATATTATGCCGATTCAGTGAAAGACAGGTTCACCATCTCCAGAGATGATTCACAAAACATGCTCTATCTGCAAATGAACAACTTGAAAACTGAGGACACAGCCATGTATTACTGTGTGAGGGATTACTACGGCCCTTATAGTATGGACTACTGGGGTCAAGGAACCTCAGTCACCGTCTCCTCAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-128:
GAGGTGCACCTTGTTGAGTCTGGTGGAGGATTGGTGCAGCCTAAAGGGTCATTGAAACTCTCATGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTCAATACCAACGCCATGAACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGAAAGGGTTTGGAATGGGTTGCTCGCATAAGAAGTAAAAGTAATAATTATGCAACATATTATGCCGATTCAGTGAAAGACAGGTTCACCATCTCCAGAGATGATTCACAAAACATGCTCTATCTGCAAATGAACAACTTGAAAACTGAGGACACAGCCATGTATTACTGTGTGAGGGATTACTACGGCCCTTATAGTATGGACTACTGGGGTCAAGGAACCTCAGTCACCGTCTCCTCA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence