NeuroMabSeq Home
My image

Entry: L106/83.1

Protein Target: Gephyrin

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆3.15 -- Verified by Cloning: ✅
GACCAATATTGAAAAGAATAGACCTGGTTTGTGAATTATGGCCTGGATTTCACTTATACTCTCTCTCCTGGCTCTCAGCTCAGGGGCCATTTCCCAGGCTGTTGTGACTCAGGAATCTGCACTCACCACATCACCTGGTGAAACAGTCACACTCACTTGTCGCTCAAGTACTGGGGCTGTTACAACTAGTAACTATGCCAACTGGGTCCAAGAAAAACCAGATCATTTATTCACTGGTCTAATAGGTGGTACCAACAACCGAGTTCCAGGTGTTCCTGCCAGATTCTCAGGCTCCCTGATTGGAGACAAGGCTGCCCTCACCATCACAGGGGCACAGACTGAAGATGAGGCAATATATTTCTGTGCTCTATGGTACAACAACCATTTGGTGTTCGGTGGAGGAACCAAACTGACTGTCCTAGGCCAGCCCAAGTCTTCGCCATCAGTCACCCTGTTTCCACCTTCCTCTGAAGAGCTCGAGACTAACAAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-127:
CAGGCTGTTGTGACTCAGGAATCTGCACTCACCACATCACCTGGTGAAACAGTCACACTCACTTGTCGCTCAAGTACTGGGGCTGTTACAACTAGTAACTATGCCAACTGGGTCCAAGAAAAACCAGATCATTTATTCACTGGTCTAATAGGTGGTACCAACAACCGAGTTCCAGGTGTTCCTGCCAGATTCTCAGGCTCCCTGATTGGAGACAAGGCTGCCCTCACCATCACAGGGGCACAGACTGAAGATGAGGCAATATATTTCTGTGCTCTATGGTACAACAACCATTTGGTGTTCGGTGGAGGAACCAAACTGACTGTCCTA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence

Mouse Heavy Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆3.83 -- Verified by Cloning: ✅
GACATAGAGGCACCTAACTCTGGACTCACAAGTCTTTCCCTTCAGTGACCAAAAGTGACACAGATCATTCATCATGTACTTGGGACTGAGCTGTGTATTCATTGTTTTTCTCTTAAAAGGTGTCCAGTGTGAGGTGAAGCTGTATGAGACTGGAGGAGGCTTGGTGCAACCTGGGAGGCCCATGAAACTCTCCTGTGTTGCCTCTGGATTCACTTTTAGTGACTACTGGATGAACTGGGTCCGCCAGTCTCCAGAGAAAGGACTGGAGTGGGTAGCACAAATTAGAAACAAACCTTATAATTATGGAACATATTATTCAGATTCTGTGAAAGGCAGATTCACCATCTCAAGAGATGATTCCAAAAGTAGTGTCTACCTGCAAATGAACAACTTAAGAGCTGAAGACATGGGTATCTATTACTGTACATGGTCCCTCTATGGTATGGACTACTGGGGTCAAGGAACCTCAGTCACCGTCTCCTCAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-128:
GAGGTGAAGCTGTATGAGACTGGAGGAGGCTTGGTGCAACCTGGGAGGCCCATGAAACTCTCCTGTGTTGCCTCTGGATTCACTTTTAGTGACTACTGGATGAACTGGGTCCGCCAGTCTCCAGAGAAAGGACTGGAGTGGGTAGCACAAATTAGAAACAAACCTTATAATTATGGAACATATTATTCAGATTCTGTGAAAGGCAGATTCACCATCTCAAGAGATGATTCCAAAAGTAGTGTCTACCTGCAAATGAACAACTTAAGAGCTGAAGACATGGGTATCTATTACTGTACATGGTCCCTCTATGGTATGGACTACTGGGGTCAAGGAACCTCAGTCACCGTCTCCTCA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence