NeuroMabSeq Home
My image

Entry: N228A/16.1

Protein Target: Lhx6.1

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.84 -- Verified by Cloning: ✅
AGCCTCACACTGATCACACACAGACATGAGTGTGCCCACTCAGGTCCTGGGGTTGCTGCTGCTGTGGCTTACAGATGCCAGATGTGACATCCAGATGACTCAGTCTCCAGCCTCCCTATCTGTATCTGTGGGAGAAACTGTCACCATCACATGTCGAGCAAGTGAGAATATTTACAGTCATTTAACATGGTATCAGCAGAGACAGGGAAAATCTCCTCGACTCCTGGTCTTTGGTGCAACAAACTTAGCAGATGGTGTGCCATCAAGGTTCAGTGGCAGTGGATCAGGCACACAGTTTTCCCTCAAGATCAACAGTCTGCAGTCTGAAGATTTTGGGATTTATTACTGTCAACATTTTTGGGGTATTCCTCCGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGTTGGAAATCAAACGGGCT
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-127:
GACATCCAGATGACTCAGTCTCCAGCCTCCCTATCTGTATCTGTGGGAGAAACTGTCACCATCACATGTCGAGCAAGTGAGAATATTTACAGTCATTTAACATGGTATCAGCAGAGACAGGGAAAATCTCCTCGACTCCTGGTCTTTGGTGCAACAAACTTAGCAGATGGTGTGCCATCAAGGTTCAGTGGCAGTGGATCAGGCACACAGTTTTCCCTCAAGATCAACAGTCTGCAGTCTGAAGATTTTGGGATTTATTACTGTCAACATTTTTGGGGTATTCCTCCGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGTTGGAAATCAAA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence

Mouse Heavy Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.80 -- Verified by Cloning: ✅
GACATAGAGGCACCTAACTCTGGACTCACAAGTCTTTCCCTTCAGTGACCAAAAGTGACACAGATCATTCATCATGTACTTGGGACTGAGCTGTGTATTCATTGTTTTTCTCTTAAAAGGTGTCCGGTGTGAGGTGAAGCTGGATGAGACTGGAGGAGGCTTGGTGCAACCTGGGAGGCCCATGAAACTCTCCTGTGTTGCCTCTGGATTCACTTTTAGTGACTACTGGATGAACTGGGTCCGCCACTCTCCAGAGACAGGACTGGAGTGGGTAGCACAAATTAGAAACAAACCTTATAATTATGAAACATATTATTCAGATTCTGTGAAAGGCAGATTCACCATCTCAAGAGATGATTCCAAAAGTAGTGTCTACCTGCAAATGAACAACTTAAGAACTGAAGACATGGGTATCTATTACTGTACTTGTAACTTTGCTTACTGGGGCCAAGGGACTCTGGTCACTGTCTCTGCAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-128:
GAGGTGAAGCTGGATGAGACTGGAGGAGGCTTGGTGCAACCTGGGAGGCCCATGAAACTCTCCTGTGTTGCCTCTGGATTCACTTTTAGTGACTACTGGATGAACTGGGTCCGCCACTCTCCAGAGACAGGACTGGAGTGGGTAGCACAAATTAGAAACAAACCTTATAATTATGAAACATATTATTCAGATTCTGTGAAAGGCAGATTCACCATCTCAAGAGATGATTCCAAAAGTAGTGTCTACCTGCAAATGAACAACTTAAGAACTGAAGACATGGGTATCTATTACTGTACTTGTAACTTTGCTTACTGGGGCCAAGGGACTCTGGTCACTGTCTCTGCA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence