NeuroMabSeq Home
My image

Entry: K28/74.1

Protein Target: PSD-95

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.65 -- Verified by Cloning: ✅
AATCAGAACTCTTCACACCCAGTTCTCAGAATGAGGTGCTCTCTTCAGTTCCTGGGGGTGCTTATGTTCTGGATCTCTGGAGTCAGTGGGGATATTGTGATGATCCAGGATGAACTCTCCAATCCTGTCACTTCTGGAGAATCAGTTTCCATCTCCTGTAGGTCTAGTAAGAGTCTCCTATATAAGGATGGGAAGACATACTTGAATTGGTTTCTGCAGAGACCAGGACAATCTCCTCAGCTCCTGATCTATTTGATGTCCACCCGTGCATCAGGAGTCTCAGACCGGTTTAGTGGCAGTGGGTCAGGAACAGATTTCACCCTGGAAATCAGTAGAGTGAAGGCTGAGGATGTGGGTGTGTATTACTGTCAACAAGTTGTAGAGTATCCGCTCACGTTCGGTGCTGGGACCAAGCTGGAGCTGAAACGGGCT
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-127:
GATATTGTGATGATCCAGGATGAACTCTCCAATCCTGTCACTTCTGGAGAATCAGTTTCCATCTCCTGTAGGTCTAGTAAGAGTCTCCTATATAAGGATGGGAAGACATACTTGAATTGGTTTCTGCAGAGACCAGGACAATCTCCTCAGCTCCTGATCTATTTGATGTCCACCCGTGCATCAGGAGTCTCAGACCGGTTTAGTGGCAGTGGGTCAGGAACAGATTTCACCCTGGAAATCAGTAGAGTGAAGGCTGAGGATGTGGGTGTGTATTACTGTCAACAAGTTGTAGAGTATCCGCTCACGTTCGGTGCTGGGACCAAGCTGGAGCTGAAA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence

Mouse Heavy Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.63 -- Verified by Cloning: ✅
GACAGACGCACAACCCTGGACTCACAAGTCTTTCTCTTCAGTGACAAACACAGAAATAGAACATTCACCATGTACTTGGGACTGAACTGTGTATTCATAGTTTTTCTCTTAAAAGGTGTCCAGAATGAAGTGAAGCTTGAGGAGTCTGGAGGAGGCTTGGTGCAACCTGGAGGATCCATGAAACTCTCCTGTGTTGCCTCTGGATTCACTTTCAGTGATTATTGGATGAACTGGGTCCGCCAGTCTCCAGAGAAGGGGCTTGAGTGGGTTGCTGAAATTAGATTCAAATCTGATAATTCTATAACACATTATGCGGAGTCTGTACAAGGGAGGTTCACCATCTCAAGAGATGATTCCAAAAGTAGTGTCTACCTGCAAATGAACAACCTGAGAGCTGAAGACACTGGCATTTATTACTGTATCAGGCCGGATAGGTACTATGCTATGAACTACTGGGGTCAGGGAACCTCAGTCACCGTCTCCTCAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-128:
GAAGTGAAGCTTGAGGAGTCTGGAGGAGGCTTGGTGCAACCTGGAGGATCCATGAAACTCTCCTGTGTTGCCTCTGGATTCACTTTCAGTGATTATTGGATGAACTGGGTCCGCCAGTCTCCAGAGAAGGGGCTTGAGTGGGTTGCTGAAATTAGATTCAAATCTGATAATTCTATAACACATTATGCGGAGTCTGTACAAGGGAGGTTCACCATCTCAAGAGATGATTCCAAAAGTAGTGTCTACCTGCAAATGAACAACCTGAGAGCTGAAGACACTGGCATTTATTACTGTATCAGGCCGGATAGGTACTATGCTATGAACTACTGGGGTCAGGGAACCTCAGTCACCGTCTCCTCA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence