NeuroMabSeq Home
My image

Entry: L126/93.4

Protein Target: SAPAP3

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.87 -- Verified by Cloning: ✅
ACTGATCAGTCTCCTCAGGCTGTCTCCTCAGGTTGCCTCCTCAAAATGAAGTTGCCTGTTAGGCTGTTGGTGCTGATGTTCTGGATTCCTGCTTCCAGCAGTGATGTTTTGATGACCCAAACTCCACTCTCCCTGCCTGTCAGTCTTGGAGATCAAGCCTCCATCTCTTGCAGATCTAGTCAGAGTATTGTACACAGTAATGGAAACACCTATTTAGAATGGTACCTGCAGAAACCAGGCCAGTCTCCAAAGCTCCTGATCTACAAAGTTTCCAACCGATTTTCTGGGGTCCCAGACAGGTTCAGTGGCAGTGGATCAGGGACAGATTTCACACTCAAGATCAGCAGAGTGGAGGCTGAGGATCTGGGACTTTATTACTGCTTTCAAGGATCACATATTCCTCCCACGTTCGGAGGGGGGACCAAGCTGGAAATAAAACGGGCT
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-127:
GATGTTTTGATGACCCAAACTCCACTCTCCCTGCCTGTCAGTCTTGGAGATCAAGCCTCCATCTCTTGCAGATCTAGTCAGAGTATTGTACACAGTAATGGAAACACCTATTTAGAATGGTACCTGCAGAAACCAGGCCAGTCTCCAAAGCTCCTGATCTACAAAGTTTCCAACCGATTTTCTGGGGTCCCAGACAGGTTCAGTGGCAGTGGATCAGGGACAGATTTCACACTCAAGATCAGCAGAGTGGAGGCTGAGGATCTGGGACTTTATTACTGCTTTCAAGGATCACATATTCCTCCCACGTTCGGAGGGGGGACCAAGCTGGAAATAAAA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence

Mouse Heavy Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.90 -- Verified by Cloning: ✅
GAAGCAAAGGGGATCAGCCCGAGATTCTCATTCAGTGATCAACACTGAACACACATCCCTTACCATGGATTTTGGGCTGATTTTTTTTATTGTTGCTCTTTTAAAAGGGGTCCAGTGTGAGGTGAAGCTTCTCGAGTCTGGAGGTGGCCTGGTGCAGCCTGGAGGATCCCTGAAACTCTCCTGTGCAGCCTCAGGATTCGATTTTAGTAGATACTGGATGAGTTGGGTCCGGCAGGCTCCAGGGAAAGGGCTAGAATGGATTGGAGAAATTAATCCAGATAGTAATACGATACACTATACGCCATCTCTAAAGGATAATTTCATCATCTCCAGAGACAACGCCAAAAATACGCTGTACCTGCAAATGAGCAAAGTGAGATCTGAGGACACAGCCCTTTATTACTGTACAAGACTCGGGTACGGTAGTAGTTTTGACTACTGGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTCTCCTCAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-128:
GAGGTGAAGCTTCTCGAGTCTGGAGGTGGCCTGGTGCAGCCTGGAGGATCCCTGAAACTCTCCTGTGCAGCCTCAGGATTCGATTTTAGTAGATACTGGATGAGTTGGGTCCGGCAGGCTCCAGGGAAAGGGCTAGAATGGATTGGAGAAATTAATCCAGATAGTAATACGATACACTATACGCCATCTCTAAAGGATAATTTCATCATCTCCAGAGACAACGCCAAAAATACGCTGTACCTGCAAATGAGCAAAGTGAGATCTGAGGACACAGCCCTTTATTACTGTACAAGACTCGGGTACGGTAGTAGTTTTGACTACTGGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTCTCCTCA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence