NeuroMabSeq Home
My image

Entry: N81/2.1

Protein Target: GABA(B)R2

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

No entries yet.

Mouse Heavy Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆5.00 -- Verified by Cloning: ✅
AAGGGAGTGACCAGTTAGTCTTTAGGCACCATTGAGCCCAAGTCTTAGACATCATGGATTGGCTGTGGAACTTGCTATTCCTGATGGCAGCTGCCCAAAGTATCCAAGCACAGATCCAGTTGGTGCAGTCTGGACCTGAGCTGAAGAAGCCTGGAGAGACAGTCAAGATCTCCTGCAAGGCTTCTGGATATACGTTCACAAACTATGGAATGAACTGGGTGAAGCAGGCTCCAGGAAAGGGTTTAAAGTGGATGGGCTGGATAAACACCAACACTGGAGAGCCAACATATGTTGAAGAGTTCAAGGGACGGTTTGCCTTCTTTTTGGAAACCTCTGCCAGGACTGCCTTTCTGCAGATCAACAACCTCAAGAATGACGACACGTCTACATATTTCTGTGCAAGGGGGGGGGAGTACCACTTTGACTACTGGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTCTCCTCAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-128:
CAGATCCAGTTGGTGCAGTCTGGACCTGAGCTGAAGAAGCCTGGAGAGACAGTCAAGATCTCCTGCAAGGCTTCTGGATATACGTTCACAAACTATGGAATGAACTGGGTGAAGCAGGCTCCAGGAAAGGGTTTAAAGTGGATGGGCTGGATAAACACCAACACTGGAGAGCCAACATATGTTGAAGAGTTCAAGGGACGGTTTGCCTTCTTTTTGGAAACCTCTGCCAGGACTGCCTTTCTGCAGATCAACAACCTCAAGAATGACGACACGTCTACATATTTCTGTGCAAGGGGGGGGGAGTACCACTTTGACTACTGGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTCTCCTCA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence