NeuroMabSeq Home
My image

Entry: N106/36.1

Protein Target: Ankyrin-G

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆2.68
AGCATCACACTGAAAACACACAGACATGAGTGTGCCCACTCAGGTCCTGGGGTTGCTGCTGCTGTGGCTTACAGGTGCCAGATGTGACATCCAGATGACTCAGTCTCCAGCCTCCCTATCTGCATCTGTGGGAGAGACTGTCACCATCACATGTCGAGCAAGTGAGAATATTTACAGTTATTCAGCATGTTATCAGCAGAAACAGGGAAAATCTCCTCAGCTCCTGGTCTATAATGCAAAAACCTTACCAGAAGGTGTGCCATCAAGGTTCAGTGGCAGTGGATCAGGCACACAGTTTTCTCTGAAGATCAACAGCCTGCAGCCTGAAGATTTTGGGAGTTATTACTGTCAACATCAGTATGGTACTCCGTGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAACGGGCT
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-127:
GACATCCAGATGACTCAGTCTCCAGCCTCCCTATCTGCATCTGTGGGAGAGACTGTCACCATCACATGTCGAGCAAGTGAGAATATTTACAGTTATTCAGCATGTTATCAGCAGAAACAGGGAAAATCTCCTCAGCTCCTGGTCTATAATGCAAAAACCTTACCAGAAGGTGTGCCATCAAGGTTCAGTGGCAGTGGATCAGGCACACAGTTTTCTCTGAAGATCAACAGCCTGCAGCCTGAAGATTTTGGGAGTTATTACTGTCAACATCAGTATGGTACTCCGTGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence

Sequence: 2 -- Star rating: ☆3.47 -- Verified by Cloning: ✅
ACTGATCAGTCTCCTCAGGCTGTCTCCTCAGGTTGCCTCCTCAAAATGAAGTTGCCTGTTAGGCTGTTGGTGCTGATGTTCTGGATTCCTGCTTCCAGCAGTGATGTTTTGATGACCCAAACTCCACTCTCCCTGCCTGTCAGTCTTGGAGATCAAGCCTCCATCTCTTGCAGATCTAGTCAGAGCATTGTACATAGTAATGGAAACACCTATTTGGAATGGTACCTGCAGAAACCAGGCCAGTCTCCAAAGCTCCTGATCTACAAAGTTTCCAACCGATTTTCTGGGGTCCCAGACAGGTTCAGTGGCGGTGGATCAGGGACAGATTTCACACTCAAGATCAACAAAGTGGAGGCTGAGGATCTGGGAGTTTATTACTGCTTTCAAGGTTCACATGTTCCTCACACGTTCGGAGGGGGGACCAAGCTGGAAATAAAACGGGCT
Sequence 2 corresponding to IMGT amino acids 1-127:
GATGTTTTGATGACCCAAACTCCACTCTCCCTGCCTGTCAGTCTTGGAGATCAAGCCTCCATCTCTTGCAGATCTAGTCAGAGCATTGTACATAGTAATGGAAACACCTATTTGGAATGGTACCTGCAGAAACCAGGCCAGTCTCCAAAGCTCCTGATCTACAAAGTTTCCAACCGATTTTCTGGGGTCCCAGACAGGTTCAGTGGCGGTGGATCAGGGACAGATTTCACACTCAAGATCAACAAAGTGGAGGCTGAGGATCTGGGAGTTTATTACTGCTTTCAAGGTTCACATGTTCCTCACACGTTCGGAGGGGGGACCAAGCTGGAAATAAAA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence

Mouse Heavy Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.98 -- Verified by Cloning: ✅
AAGGGAGTGACCAGTTAGTCGTAAGGCACCACTGAGCCCAAGTCTTAGACATCATGGCTTGGGTGTGGACCTTGCTATTCCTGATGGCAGCTGCCCAAAGTATCCAAGCACAGATCCAGTTGGTGCAGTCTGGACCTGAGCTGAAGAAGCCTGGAGAGACAGTCAAGATCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTATACATTCACAGACTATTCAATGCACTGGGTGAACCAGGCTCCAGGAAAGGGTTTAAAGTGGATGGGCTGGATAAACACTGAGACTGGTGAGCCAACATATACAGATGACTTCAAGGGGCGGTTTGCCTTCTCTTTGGAAACCTCTGCCAGCACTGCCTATGTGCAGATCAACAACCTCAAAAATGAGGACACGGCTACATATTTCTGTACTCCTAACTGGGACTGGTTTGCTTACTGGGGCCAAGGGACTCTGGTCACTGTCTCTGCAG
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-128:
CAGATCCAGTTGGTGCAGTCTGGACCTGAGCTGAAGAAGCCTGGAGAGACAGTCAAGATCTCCTGCAAGGCTTCTGGTTATACATTCACAGACTATTCAATGCACTGGGTGAACCAGGCTCCAGGAAAGGGTTTAAAGTGGATGGGCTGGATAAACACTGAGACTGGTGAGCCAACATATACAGATGACTTCAAGGGGCGGTTTGCCTTCTCTTTGGAAACCTCTGCCAGCACTGCCTATGTGCAGATCAACAACCTCAAAAATGAGGACACGGCTACATATTTCTGTACTCCTAACTGGGACTGGTTTGCTTACTGGGGCCAAGGGACTCTGGTCACTGTCTCTGCA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence