NeuroMabSeq Home
My image

Entry: N18/28.1.1

Protein Target: PSD-93/Chapsyn-110

Category: NeuroMab mAbs

Mouse Light Chain Results

Sequence: 1 -- Star rating: ☆4.82 -- Verified by Cloning: ✅
AATTGAAGTCAAGACTCAGCCTGGACATGATGTCCTCTGCTCAGTTCCTTGGTCTCCTGTTGCTCTGTTTTCAAGGTACCAGATGTGATATCCAGATGACACAGAGTACATCCTCCCTGTCTGCCTCTCTGGGAGACAGAGTCACCATCAGTTGTAGTGCAAGTCAGGACATTAGCAATTATTTAAACTGGTATCAGCAGAAACCAGATGGAACTGTTAAACTCCTGATATATTACACATCAAGTTTACATTTGGGAGTCCCATCAAGGTTCAGTGGCAGTGGGTCTGGGACAGATTATTCTCTCACCATCAGCAACCTGGAACCTGAAGATGTTACCACTTACTATTGTCAGCAGTATAGTGACCTTCCGTGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAACGGGCT
Sequence 1 corresponding to IMGT amino acids 1-127:
GATATCCAGATGACACAGAGTACATCCTCCCTGTCTGCCTCTCTGGGAGACAGAGTCACCATCAGTTGTAGTGCAAGTCAGGACATTAGCAATTATTTAAACTGGTATCAGCAGAAACCAGATGGAACTGTTAAACTCCTGATATATTACACATCAAGTTTACATTTGGGAGTCCCATCAAGGTTCAGTGGCAGTGGGTCTGGGACAGATTATTCTCTCACCATCAGCAACCTGGAACCTGAAGATGTTACCACTTACTATTGTCAGCAGTATAGTGACCTTCCGTGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAA
Sequencing Info ☆ Scoring Info Amino Acid Information Blat Sequence

Mouse Heavy Chain Results

No entries yet.